Praktijkfolder

Praktijkfolder Medisch Centrum Schin op Geul


Medisch Centrum Schin op Geul

Warande 45
6305 AX Schin op Geul
Telefoon: 043-4592288
Spoed: 043-4592288 optie 1
Fax: 043-4591275
Receptenlijn: 043-4592288 optie 3

KvK-nummer: 14111409

mcschinopgeul.praktijkinfo.nl

E-mail: mc.schinopgeul@ezorg.nl


Home

“Medisch Centrum Schin op Geul” staat voor duurzame en moderne huisartsenzorg voor mensen van Schin op Geul en de omliggende plaatsen. Vanuit een goed geoutilleerde  praktijk in de dorpskern van Schin op Geul streven wij naar een optimale eerste lijnszorg voor onze patiënten.

Praktijkinformatie

Via het submenu kunt u alle relevante informatie over de praktijk terug vinden.

Openingstijden

De praktijk is op doordeweekse dagen geopend van 08:00 – 12:00 en van 14:00 – 17:00 uur. Dinsdagmiddag is de praktijk vanaf 12:30 uur gesloten.  Medisch Centrum Ubachsberg zal dan voor spoedgevallen bereikbaar zijn.

Afspraak maken

Spreekuur
Het spreekuur is uitsluitend op afspraak. Indien u meer dan één probleem wilt bespreken of meer tijd nodig denkt te hebben dan 10 minuten, kunt u een dubbel consult aanvragen.

Terugbelspreekuur
U kunt dagelijks voor korte vragen de dokter aan de telefoon krijgen. Om lange wachttijden en overbelasting van de telefoon te voorkomen kunt u hiervoor ’s ochtends bij de assistente een afspraak maken. De dokter belt u dan aan het eind van het ochtendspreekuur terug. Indien u de assistente vertelt waarvoor u belt, kan zij de eventueel benodigde gegevens vast opzoeken.

Visites
Tussen 8.00 en 11.00 uur kunt u ons bellen om een huisbezoek aan te vragen.

Op de praktijk is onderzoek en behandeling beter mogelijk dan thuis. Vraag dus alleen een visite aan als het voor u om medische redenen onmogelijk is om naar de praktijk te komen.
De assistente zal u vragen wat de aanleiding voor de aanvraag is om zo de mate van spoed te kunnen beoordelen.

Avond-,nacht- en weekenddienst

Voor de diensten buiten kantooruren nemen wij deel aan de gezamenlijke dienstregeling van alle huisartsen in Oostelijk Zuid Limburg. Deze regeling betreft de avond- , nacht- en weekenddiensten. De dienst wordt gedaan vanuit de Huisartsenpost Oostelijk Zuid-Limburg, welke is gelegen op het spoedplein van het Zuijderland MC, locatie Heerlen. Adres: Henri Dunantstraat 5, 6419 PC te Heerlen.

Telefoonnummer: 045-5778844, u kunt ook de praktijklijn bellen (043-4592288) en in het keuze menu de 1 kiezen.
De huisartsenpost kan alleen bezocht worden na telefonische aanmelding en is uitsluitend bedoeld voor spoedeisende gevallen.

 

 

 

Assistentie en praktijkondersteuning

De doktersassistente

Naast de planning van uw afspraken en het geven van zelfzorgadviezen kunt u bij de assistente terecht voor uitslagen, vragen over verwijzing en recepten. Voor onderstaande zaken kunt u bij haar een afspraak krijgen:

 • Bloed prikken
 • Bloeddrukmeting
 • 24-uurs bloeddrukmeting
 • Suikercontroles
 • Injecties
 • Oren uitspuiten
 • Wondbehandeling
 • Hechtingen verwijderen
 • Wratten aanstippen
 • Uitstrijkjes maken voor het bevolkingsonderzoek
 • Vaatonderzoek
 • Hartfilmpjes maken (ECG)

De praktijkondersteuner

De praktijkondersteuner begeleidt en behandelt onder supervisie van de huisarts chronisch zieke patiënten, zoals patiënten met suikerziekte en chronische longziekten. De praktijkondersteuner heeft een eigen spreekuur en legt zelfstandig visites af.

Telefoon

Ons telefoonnummer is 043-4592288.  Via een eenvoudig keuzemenu wordt u gevraagd uw keuze te maken tussen de volgende opties:

 1. Spoed: voor zeer dringende gevallen
 2. Assistente: voor het maken van afspraken, voor het opvragen van uitslagen of voor het stellen van eenvoudige vragen.
 3. Receptenlijn: Op deze lijn kunt u 7 dagen per week en 24 uur per dag
  uw herhaalrecepten aanvragen.
  • De receptenlijn is alleen voor herhaalrecepten.
  • Spreek langzaam en duidelijk.
  • Spreek na de piep eerst uw naam en geboortedatum in.
  • Daarna de naam, dosis en gebruik van het geneesmiddel
  • Ten slotte de naam van uw apotheek
 4. Intercollegiaal overleg: Deze optie is niet voor patiënten bestemd, maar uitsluitend voor medisch specialisten in het ziekenhuis of andere medewerkers in de gezondheidszorg zoals fysiotherapeuten of psychologen.