Avond-,nacht- en weekenddienst

Voor de diensten buiten kantooruren nemen wij deel aan de gezamenlijke dienstregeling van alle huisartsen in Oostelijk Zuid Limburg. Deze regeling betreft de avond- , nacht- en weekenddiensten. De dienst wordt gedaan vanuit de Huisartsenpost Oostelijk Zuid-Limburg, welke is gelegen op het spoedplein van het Zuijderland MC, locatie Heerlen. Adres: Henri Dunantstraat 5, 6419 PC te Heerlen.

Telefoonnummer: 045-5778844, u kunt ook de praktijklijn bellen (043-4592288) en in het keuze menu de 1 kiezen.
De huisartsenpost kan alleen bezocht worden na telefonische aanmelding en is uitsluitend bedoeld voor spoedeisende gevallen.